Místní knihovna Mladý Smolivec

Místní knihovna v Mladém Smolivci funguje od roku 2002, a to pod evidenčním číslem knihovny 1862/2002. Své služby zdarma nabízí dospělým i dětem z našich obcí a blízkého okolí. V roce 2015 se knihovna přestěhovala z čp. 27 (dříve kadeřnictví) do nových zrekonstruovaných prostor protější budovy čp. 99 (dříve dětský lékař) a na návštěvníky tak čeká příjemné prostředí. Úctihodných 19 let zde knihovnice paní Anna Zahradníková organizovala veškeré činnosti, počátkem roku 2021 se stala knihovnicí Květa Marešová. 

Knihovna nabízí tyto služby:

  • půjčování knih pro děti i dospělé – výběr z 3 700 titulů;
  • meziknihovní služby - výběr ze zapůjčených knižních souborů z MK Nepomuk;
  • informační služby - přístup k PC a veřejnému internetu;
  • shromažďování, uchovávání a poskytování informací o obci - v knihovně jsou k dispozici tituly spjaté se Smoliveckem a také místní měsíčník Smolivecké noviny, který je umístěn i na webu knihovny;
  • pořádání kulturních a vzdělávacích akcí – každoročně se koná Předčítání dětem z MŠ.