Smolivecké noviny

Smolivecké noviny jsou místním periodikem, jehož hlavním účelem je informovat občany Smolivecka o dění v našich obcích. Vychází jednou měsíčně a obsahují několik rubrik – obecní záležitosti, kronika, spolková činnost, školky a školy, zdravá výživa a sport, své místo má v novinách také inzerce.

Pod názvem Smolivecké noviny vychází od května 2017, od tohoto okamžiku mohou svými články do novin přispívat kromě zakladatelů měsíčníku také kronikáři, zastupitelé a všichni občané Smolivecka. Do té doby vycházel Smolivecký měsíčník, jehož zakladateli byli Jiří Krejčík, Veronika Kubová, Veronika Vonášková (Straková), Aneta Tichá (Slavíčková), Karolína Černá a Michaela Nesvedová.

Všechna vydání Smoliveckých novin od roku 2010 do současnosti si můžete prohlédnout v archivu stránek Mladého Smolivce.