Knihovní řád a jeho dodatky

Knihovní řád: pdf

Příloha č. 1 ke Knihovnímu řádu Místní knihovny Mladý Smolivec: pdf

Provozní řád pro využívání internetu v Místní knihovně Mladý Smolivec: pdf

Osvědčení o zápisu do evidence knihoven: pdf

Zřizovací listina Obecní knihovny Mladý Smolivec: pdf